گالری نمونه کار کت شلوار

شما در این قسمت می توانید تعدادی از کت و شلوار های سفارشی دوزی شده را به عنوان نمونه کار در سرای پادشاهان آرسام مشاهده نمایید.
تمامی نمونه ها توسط مجموعه آرسام طراحی و تولید شده اند و شما در زمان سفارش یا میتوانید از بین این نمونه کار ها یا هر مدل دلخواهتان سفارش ثبت کنید.

با کلیک روی هر کدام از تصاویر میتوانید عکس با سایز بزرگ و با کیفیت را مشاهده فرمایید

همچنین نام مدل کت شلوار مربوطه در بالای هر ردیف ذکر شده است

کت شلوار دابل برست یقه پهن بلیزر 6 دکمه جیب از رو

کت شلوار دابل برست یقه پهن بلیزر 6 دکمه جیب از رو 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست یقه پهن بلیزر 6 دکمه جیب از رو 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست یقه پهن بلیزر 6 دکمه جیب از رو 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار سینگل برست جلوگرد یقه پهن بلیزر (تک دکمه مدل سه جیب کج)

کت شلوار سینگل برست جلوگرد یقه پهن بلیزر 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست جلوگرد یقه پهن بلیزر 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست جلوگرد یقه پهن بلیزر 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت و شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن (6 دکمه مدل جیب کج)

کت و شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن (6 دکمه مدل جیب کج) 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت و شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن (6 دکمه مدل جیب کج) 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت و شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن (6 دکمه مدل جیب کج) 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک سینگل برست دو دکمه یقه انگلیسی

کت تک سینگل برست دو دکمه یقه انگلیسی 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک سینگل برست دو دکمه یقه انگلیسی 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک سینگل برست دو دکمه یقه انگلیسی 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار دابل برست 6 دکمه مدل جیب از رو

کت شلوار دابل برست 6 دکمه مدل جیب از رو 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست 6 دکمه مدل جیب از رو 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست 6 دکمه مدل جیب از رو 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار سینگل برست یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل 3 جیب

کت شلوار سینگل برست یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل 3 جیب 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل 3 جیب 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل 3 جیب 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک اسپرت یقه انگلیسی تک دکمه مدل جیب از رو (جنس پارچه مخمل)

کت تک اسپرت یقه انگلیسی تک دکمه مدل جیب از رو (جنس پارچه مخمل) 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت یقه انگلیسی تک دکمه مدل جیب از رو (جنس پارچه مخمل) 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت یقه انگلیسی تک دکمه مدل جیب از رو (جنس پارچه مخمل) 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار دابل برست 6 دکمه با دکمه طلایی

کت شلوار دابل برست 6 دکمه با دکمه طلایی 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست 6 دکمه با دکمه طلایی 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست 6 دکمه با دکمه طلایی 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک اسپرت یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو با پارچه لینن پنبه

کت تک اسپرت یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو با پارچه لینن پنبه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو با پارچه لینن پنبه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت یقه انگلیسی دو دکمه مدل جیب از رو با پارچه لینن پنبه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه

کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی تک دکمه مدل 3 جیب

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی تک دکمه مدل 3 جیب 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی تک دکمه مدل 3 جیب 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی تک دکمه مدل 3 جیب 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک رسمی یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل جیب کج

کت تک رسمی یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل جیب کج 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک رسمی یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل جیب کج 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک رسمی یقه بلیزر پهن تک دکمه مدل جیب کج 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر چهار دکمه

کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر چهار دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر چهار دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک اسپرت دابل برست یقه بلیزر چهار دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه

کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی جلوراست تک دکمه

کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی جلوراست تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی جلوراست تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار سینگل برست یقه انگلیسی جلوراست تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه

کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه انگلیسی تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه

کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت تک پاییزه یقه انگلیسی تک دکمه با پارچه فلانل

کت تک پاییزه یقه انگلیسی تک دکمه با پارچه فلانل 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک پاییزه یقه انگلیسی تک دکمه با پارچه فلانل 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت تک پاییزه یقه انگلیسی تک دکمه با پارچه فلانل 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار دامادی تاکسیدو یقه آرشال تک دکمه

کت شلوار دامادی تاکسیدو یقه آرشال تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دامادی تاکسیدو یقه آرشال تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دامادی تاکسیدو یقه آرشال تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه

کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر دو دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه

کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه

کت شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار دابل برست یقه بلیزر پهن 6 دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام

کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه

کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 3 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 2 - سرای پادشاهان آرسام
کت شلوار یقه بلیزر پهن تک دکمه 1 - سرای پادشاهان آرسام