سرای پادشاهان آرسام 325
سرای پادشاهان آرسام 26
سرای پادشاهان آرسام 27
سرای پادشاهان آرسام 28
سرای پادشاهان آرسام 322
سرای پادشاهان آرسام 29
سرای پادشاهان آرسام 320
سرای پادشاهان آرسام 319
سرای پادشاهان آرسام 315
سرای پادشاهان آرسام 159

روش های تا زدن پوشت کت (دستمال جیبی کت)

تاریخ نوشته

تاریخ نوشته

۹ خرداد ۱۴۰۰

 

آخرین بروز رسانی

آخرین بروز رسانی

۱۳ دی ۱۴۰۱

 

نویسنده

نویسنده

سرای پادشاهان آرسام

 

دسته بندی

دسته بندی

آموزش مد و پوشش آقایانمقالات

سرای پادشاهان آرسام 26
سرای پادشاهان آرسام 27
سرای پادشاهان آرسام 28
سرای پادشاهان آرسام 323
سرای پادشاهان آرسام 322
سرای پادشاهان آرسام 29
سرای پادشاهان آرسام 43
سرای پادشاهان آرسام 43

روش های تا زدن پوشت کت (دستمال جیبی کت)

دستمال جیب یا همان پوشت کت، یکی از اکسسوری های جذاب مردانه می باشد که راه های زیادی برای تا کردن آن وجود دارد. در این مقاله قصد داریم ۱۵ روش خلاقانه برای تا زدن دستمال را به شما آموزش دهیم.

روش های تا زدن پوشت یا دستمال جیبی کت

۱- مربعی

پوشت کت را روی یک سطح صافبه شکا مربع پهن کنید
دستمال مربعی را از وسط به سمت چپ تا کنید
مجدد از چپ به راست تا کرده به طوریکه کمی از لبه راست فاصله داشته باشد
دقیقا از وسط به سمت پایین تا بزنید
از بخش پایین دستمال را متناسب با اندازه جیبتان تنظیم کنید

تا زدن پوشت کت مربعی

۲- پف دار

پوشت کت را روی یک سطح صاف به شکل لوزی پهن کنید
آن را از نقطه وسط گرفته و بلند کنید
گوشه های دستمل را به سمت پایین کشیده و مرتب کنید
با کشیدن هر گوشه به سمت بالا پف ایجاد کنید
گوشه ها را به سمت داخل تا کنید

تا زدن پوشت کت پف دار

۳- یک گوشه

دستمال را به شکل لوزی روی یک سطح صاف پهن کنید
دو گوشه ی روبرو را روی هم قرار دهید تا یک مثلث ایجاد گردد
یکی از گوشه های پایینی را تا نیم بیشتر ضلع پایینی مثلث تا بزنید
گوشه دیگر را نیز به همین ترتیب تا کنید

تا زدن پوشت کت یک گوشه

۴- دو گوشه

پوشت کت را روی یک سطح صاف پهن کنید
دو گوشه روبروی هم را در کنار هم و با کمی فاصله قرار دهید
همانند شکل یکی از گوشه ها را تا نیم بیشتر ضلع پایینی تا بزنید
گوشه دیگر را نیز به همین روش تا بزنید

تا زدن پوشت کت دو گوشه

۵- سه لایه

پوشت کت را روی یک سطح صاف به صورت لوزی پهن کنید
گوشه پایینی لوزی را زیر گوشه بالایی قرار دهید
دو گوشه پایینی را از وسط ضلع، مطابق عکس تا کنید
گوشه هایی که از کنار دستمال بیرون زده را به سمت داخل تا کنید
زاویه پایینی را زیر زاویه بالا قرار دهید تا شکل مثلث پیدا کند
کناره های دستمال را مطابق اندازه جیبتان به سمت داخل تا بزنید

تا زدن پوشت کت 3 لایه

۶- بادبزن

پوشت کت را روی یک سطح صاف پهن کنید
چند خط فرضی افقی در نظر بگیرید
دستمال را به صورت آکاردئونی از این خطوط تا بزنید
آن را از وسط تا کنید
گوشه پایین را به وسیله یک کش محکم ببندید
تا های ایجاد شده را کمی از هم باز کرده و مرتب کنید

تا زدن پوشت کت مدل بادبزن

۷- پتو

پوشت را روی یک سطح صاف پهن کنید
دستمال را از نقطه وسط آن گرفته و بلند کرده
گوشه ها را به طرف پایین کشیده و مرتب کنید
کمی حالت پف به گوشه ها دهید
پوشت را از بالا به سمت پایین تا کنید

تا زدن پوشت کت پتو

۸- سه طبقه

پوشت کت را لوزی شکل روی یک سطح صاف قرار دهید
گوشه بالا را به سمت پایین تا کرده به طوری که بالای گوشه پایینی قرار گیرد
دستمال را با حفظ شکل آن برگردانید
قسمت بالای لایه رویی دستمال را به صورت آکاردئونی، مطابق شکل تا زده و به سمت بالا بکشید
مرحله قبل را تکرار کرده و یک لایه دیگر اضافه کنید
دو گوشه ی پوشت را دقیقا از وسط روی هم قرار دهید
گوشه پایین را به صورت مورب تا بزنید
گوشه کناری را به سمت پشت تا کنید
دستمال را بچرخانید تا طبقه ها در بالا قرار بگیرند

تا زدن پوشت کت سه طبقه

۹- تو در تو

پوشت کت را روی سطحی صاف همانند لوزی پهن کنید
گوشه های کناری دستمال را به آرامی بچرخانید و اینکار را ادامه دهید تا دو رول در وسط دستمال به یکدیگر برسند
گوشه پایین را به پشت بچرخانید و مماس با گوشه بالا قرار دهید
گوشه های کناری را به سمت داخل بیاورید

تا زدن پوشت کت تو در تو

۱۰- مربع دوتایی

دو پوشت را روی یک سطح صاف پهن کرده
هر دو را از وسط تا کنید
آن ها را روی هم قرار داده به طوریکه دستمال رویی کمی بالا تر زیری باشد
سمت راست دستمال رویی را تا یک سوم افقی آن تا بزنید
سمت چپ دستمال رویی را به همین ترتیب تا کنید
سمت راست دستمال زیری و سپس سمت چپ آن را به همین روش تا بزنید

تا زدن پوشت کت مدل مربع دوتایی

۱۱- استیج

پوشت کت را به شکل لوزی روی سطحی صاف پهن کنید
گوشه بالا و پایین آن را تا وسط دستمال بیاورید
مجدد از قسمت پایین رو به بالا تا بزنید به طوریکه لایه رویی کمی پایین تر از زیری قرار بگیرد
هر یک از گوشه ها را به اندازه ی یک الی دو سانت تا کنید
دوباره گوشه ها را به اندازه جیبتان تا کنید

تا زدن پوشت کت مدل استیج

۱۲- سه لایه کج

پوشت کت را مربعی شکل، روی یک سطح صاف پهن کنید
گوشه های کناری را روی هم قرار داده به طوری که یک مثلث تشکیل گردد
گوشه پایینی را به صورت مورب تا کرده به طوری که کنار گوشه بالایی قرار گیرد
مرحله قبل را یک بار دیگر تکرار کنید
در آخر گوشه پایین را به سمت داخل تا کنید تا در جیب شما جای بگیرد

تا زدن پوشت کت سه لایه کج

۱۳- مربع لایه لایه

پوشت کت را روی یک سطح صاف پهن کنید
از بالا به پایین تا بزنید
از راست به چپ تا کنید تا مجدد یک مربع تشکیل شود
لایه های گوشه پایین مربع را به ترتیب به سمت بالا تا کنید به طوریکه در زیر هم قرار بگیرند
دستمال را بچرخانید و مرحله قبل را مجدداً تکرار کنید
دو کوشه دستمال را به سمت داخل تا کنید
مثلث آویزان مانده را به سمت بالا بچرخانید تا در وسط چین ها قرار بگیرد

مطلب پیشنهادی:   کت شلوار جلیقه و راهنمای انتخاب

تا زدن پوشت کت مدل مربع لایه لایه

۱۴- اسلوپ

پوشت کت را روی یک سطح صاف به شکل لوزی پهن کنید
گوشه پایین را به سمت بالا تا کنید به طوریکه سمت راست گوشه بالایی قرار بگیرد
گوشه راست مثلث بوجود آمده را به صورت اوریب به سمت بالا تا کنید به طوریکه در راستای دیگر گوشه های بالایی قرار گیرد
سپس آن را به سمت پشت دستمل تا کنید
سمت چپ دستمال را از رو به سمت راست بچرخانید
در آخر گوشه ی بیرون مانده را به عقب برگردانید

تا زدن پوشت کت مدل اسلوپ

۱۵- دو بال

دو دستمال ترجیحاً غیر همرنگ را روی سطحی صاف پهن کنید
هر دو را از گوشه بالایی به سمت پایین تا کنید
دستمالی که می خوهید در وسط قرار بگیرد را از دو گوشه به سمت پایین تا کنید تا یک لوزی تشکیل گردد
دستمال لوزی شده را روی دستمال مثلثی قرار دهید به گونه ای که قسمت کمی از بالای آن بیرون بزند
دو گوشه مثلث را به سمت پایین بیاورید
گوشه های کناری و پایین را از پشت به سمت مرکز تا کنید

تا زدن پوشت کت مدل دو بال

 

۱۶- WAVE

دستمال جیب را را روی سطحی صاف به شکل لوزی پهن کنید.
آن را از وسط تا کنید.
از چپ به راست یک تای دیگر بزنید.
گوشه پایین را روی گوشه سمت چپ قرار دهید.
در مثلث به وجود آمده هر یک از گوشه ها را به سمت پایین تا کنید.
در آخر دستمال را بچرخانید و به همین حالت داخل جیبتان قرار دهید.

تا زدن پوشت کت مدل wave

۱۷- دندانه ای

بعد از اینکه دستمال را به شکل مربعی پهن کردید آن را از گوشه راست پایین به سمت چپ بالا تا بزنید.
هر یک از گوشه های مثلث را به سمت بالا و در کنار راس مثلث قرار دهید. به این ترتیب سه گوشه در بالا خواهید داشت.
گوشه های بیرونی را مجدداً به سمت داخل تا کنید.
در آخر برای اینکه پوشت در جیبتان جای بگیرد آن را با تایی از وسط کوتاه کنید.

تا زدن پوشت کت مدل دندانه ای

۱۸- زنبق

برای تا زدن دستمال جیب آن را به شکل لوزی روی سطحی صاف پهن کنید.
از پشت و رو مثلث را تا نیمه رو به بالا تا کنید.
به صورت آکاردئونی از هر سمت مثلث را سه تا بزنید.
آن را از وسط روی هم قرار دهید.
به وسیله یک کش انتهای آن را ببندید و در داخل جیبتان قرار دهید.

تا زدن پوشت کت مدل زنبق

۱۹- سه برگ

برای تا زدن دستمال جیب به شکل سه برگ ابتدا آن را به شکل مربع روی سطحی صاف پهن کنید.
از وسط تا کنید تا یک مثلث ایجاد شود.
لایه رویی دستمال را از گوشه پایین گرفته و روی گوشه بالا قرار دهید.
همین کار را با لایه زیری تکرار کنید تا دستمال به شکا متوازی الاضلاع شود.
زاویه قائم دستمال را نیز روی راس چند ضلعی قرار دهید.
به سه گوشه ایجاد شده فرم برگ دهید.

تا زدن پوشت کت مدل سه برگ

۲۰- رز

دستمال را روی سطحی صاف پهن کنید.
یک شی کوچک و سبک وسط آن قرار دهید.
دستمال را به اندازه کافی بپیچانید تا شکل گل رز به خود بگیرد.
آن را از جهت مناسب داخل جیب خود قرار دهید.

تا زدن پوشت کت مدل رز

۲۱- دو لبه

برای تا زدن دستمال به شکل دو لبه، آن را لوزی شکل پهن کنید.
آن را از پایین رو به سمت بالا تا کنید اما دقیقاً روی لبه بالایی قرار ندهید بلکه بگذارید کمی پایین تر از آن بماند.
گوشه های چپ و راست را کمی رو به بالا تا کنید.
به همین ترتیب مجدداً گوشه ها را به سمت داخل تا کنید.

تا زدن پوشت کت مدل دو لبه

۲۲- اسکالوپ

تا زدن دستمال جیب به شکل اسکالوپ نیز همانند دیگر مدل ها با پهن کردن آن به شکل صاف روی یک سطح شروع می شود.
آن را به شکل مثلث تا کنید.
با یک تای دیگر مثلث را کوچکتر کنید.
گوشه ها را تا نیمه تا کنید و دستمال را به همین شکل داخل جیبتان بگذارید.

تا زدن پوشت کت مدل اسکالوپ

۲۳- خرگوش

پوشت را روی سطح صاف پهن کنید.
آن را از وسط تا کنید تا یک مثلث تشکیل شود.
گوشه های چپ و راست را نیز به از داخل به سمت بالا تا کنید.
گوشه جلویی را به سمت پایین تا کنید.
سپس طرفین را به سمت داخل خم کنید.
در آخر ، پارچه تا شده را درون جیب کت خود قرار دهید و گوش های خرگوش را به سمت بالا بکشید.

تا زدن پوشت کت مدل خرگوش

۲۴- مثلث وارونه

اگر میخواهید تای دستمال جیب شما به شکل مثلث وارونه باشد آن را به صورت صاف پهن کنید.
از وسط تا کرده تا مثلث تشکیل گردد.
با یک تای دیگر مثلث را کوچک کنید.
مرحله قبل را مجدداً تکرار کنید و دستمال را از جهت مناسب داخل جیبتان قرار دهید.

تا زدن پوشت کت مدل مثلث وارونه

۲۵- ابسترکت

بعد از اینکه دستمال جیب را به صورت مرتب پهن کردید آن را وسط دو ضلع روبرو تا کنید تا دو مستطیل تشکیل گردد.
با یک تای دیگر مستطیل را به شکا مربع در آورید.
مربع را از وسط تا کنید ولی گوشه های آن را روی هم قرار ندهید.

تا زدن پوشت کت مدل ابسترکت

در نهایت باید بدانید که اهمیت این اکسسوری مردانه می تواند به اندازه بستن ساعت یا حتی عطر زدن باشد. پس اگر می خواهید در مهمانی های رسمی خوش پوش و جنتلمن به نظر برسید حتماً آن را به فرمی مناسب تا زده و داخل جیبتان قرار دهید. علاوه بر مهمانی های رسمی در موقعیت های مختلف دیگر و با کت های اسپرت نیز می توانید از این اکسسوری استفاده نمایید.

پوشت ها دارای مدل های ساده و طرح دار هستند که باید با توجه به پیراهن و کراوات خود آن را انتخاب کنید. اگر نوع پارچه آن با کراوات شما متفاوت باشد جسور تر و جذاب تر به نظر خواهید رسید. اما اگر گزینه دیگری ندارید می توانید آن ها را با هم ست کنید. همچنین اگر پوشت شما طرح دار است کراوات باید ساده باشد و بلعکس اگر کراوات طرح دار است پوشت ساده باشد.

برای اینکه ظاهر مرتب تری داشته باشید دقت کنید که لبه های پوشت شما دست دوز باشد. اندازه مربع دستمال جیب نیز باید نه زیاد بزرگ و نه کوچک باشد.

شما از میان روش های تا زدن دستمال جیب کدام یک را بیشتر میپسندید؟

5/5 - (1 امتیاز)

سرای پادشاهان آرسام ، ارائه دهنده خدمات دوخت و شخصی دوزی کت شوار با مرغوب ترین کیفیت

برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاوره با ما تماس بگیرید

تماس مستقیم با آرسام

شماره موبایل (تماس در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل)

ساعت و روز های کاری

شنبه تا پنجشنبه - 9 صبح تا 7 عصر

آدرس مزون آرسام

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان موج، توحید چهارم غربی، پلاک 126

مقالات مرتبط

بیشتر بدانید و شیک پوش بمانید

مقالات مرتبط

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع

سلبریتی هایی که کت و شلوار صورتی میپوشند

سلبریتی هایی که کت و شلوار صورتی میپوشند

مقالات

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کت شلوار مناسب مصاحبه کاری 

کت شلوار مناسب مصاحبه کاری 

مقالات

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

انواع کت شلوار بر اساس تعداد دکمه

انواع کت شلوار بر اساس تعداد دکمه

مقالات

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

برای ارتباط سریع از طریق شماره ذیل اقدام فرمایید

  • تلفن مزون : 02188080183
  • تلفن همراه : 09121715982