Turn up the volume for the
best experience

روش های تا زدن پوشت کت (قسمت 1)

دستمال جیب یا همان پوشت کت، یکی از اکسسوری های جذاب مردانه می باشد که راه های زیادی برای تا کردن آن وجود دارد. در این مقاله قصد داریم 15 روش خلاقانه برای تا زدن دستمال را به شما آموزش دهیم.

روش های تا زدن پوشت کت

1- مربعی

 • پوشت کت را روی یک سطح صافبه شکا مربع پهن کنید
 • دستمال مربعی را از وسط به سمت چپ تا کنید
 • مجدد از چپ به راست تا کرده به طوریکه کمی از لبه راست فاصله داشته باشد
 • دقیقا از وسط به سمت پایین تا بزنید
 • از بخش پایین دستمال را متناسب با اندازه جیبتان تنظیم کنید

 

2- پف دار

 • پوشت کت را روی یک سطح صاف به شکل لوزی پهن کنید
 • آن را از نقطه وسط گرفته و بلند کنید
 • گوشه های دستمل را به سمت پایین کشیده و مرتب کنید
 • با کشیدن هر گوشه به سمت بالا پف ایجاد کنید
 • گوشه ها را به سمت داخل تا کنید

 

3- یک گوشه

 • دستمال را به شکل لوزی روی یک سطح صاف پهن کنید
 • دو گوشه ی روبرو را روی هم قرار دهید تا یک مثلث ایجاد گردد
 • یکی از گوشه های پایینی را تا نیم بیشتر ضلع پایینی مثلث تا بزنید
 • گوشه دیگر را نیز به همین ترتیب تا کنید

 

4- دو گوشه

 • پوشت کت را روی یک سطح صاف پهن کنید
 • دو گوشه روبروی هم را در کنار هم و با کمی فاصله قرار دهید
 • همانند شکل یکی از گوشه ها را تا نیم بیشتر ضلع پایینی تا بزنید
 • گوشه دیگر را نیز به همین روش تا بزنید

 

5- سه لایه

 • پوشت کت را روی یک سطح صاف به صورت لوزی پهن کنید
 • گوشه پایینی لوزی را زیر گوشه بالایی قرار دهید
 • دو گوشه پایینی را از وسط ضلع، مطابق عکس تا کنید
 • گوشه هایی که از کنار دستمال بیرون زده را به سمت داخل تا کنید
 • زاویه پایینی را زیر زاویه بالا قرار دهید تا شکل مثلث پیدا کند
 • کناره های دستمال را مطابق اندازه جیبتان به سمت داخل تا بزنید

 

6- بادبزن

 • پوشت کت را روی یک سطح صاف پهن کنید
 • چند خط فرضی افقی در نظر بگیرید
 • دستمال را به صورت آکاردئونی از این خطوط تا بزنید
 • آن را از وسط تا کنید
 • گوشه پایین را به وسیله یک کش محکم ببندید
 • تا های ایجاد شده را کمی از هم باز کرده و مرتب کنید

 

7- پتو

 • پوشت را روی یک سطح صاف پهن کنید
 • دستمال را از نقطه وسط آن گرفته و بلند کرده
 • گوشه ها را به طرف پایین کشیده و مرتب کنید
 • کمی حالت پف به گوشه ها دهید
 • پوشت را از بالا به سمت پایین تا کنید